Winning van aardolie en aardgas

info

De branche die zich richt op de winning van aardolie en aardgas omvat het hele proces van exploratie, productie en raffinage van deze fossiele brandstoffen.

Dit omvat het gebruik van geologische, geofysische en seismische technieken om potentiële locaties van olie- en gasreserves te vinden, de booractiviteiten om deze reserves te exploiteren en de raffinage van de gewonnen producten om te zetten in verschillende bruikbare brandstoffen en chemische producten.

Deze branche speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van de wereld en heeft grote economische en politieke invloed.

Subbranches

Winning van aardolie

De winning van aardolie is het proces van het opsporen, winnen en produceren van ruwe olie uit de aarde. Deze industrie is van groot economisch belang, maar brengt ook risico’s met zich mee, zoals milieuvervuiling en geopolitieke spanningen.

Winning van aardgas

De winning van aardgas omvat het proces van het opsporen, boren en produceren van aardgas uit de diepten van de aarde.