Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

secundaire Sector

De branche Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering omvat het verzamelen, behandelen, zuiveren en distribueren van water voor consumptie en industrieel gebruik, alsmede het beheer, inzameling, behandeling, recycling en verwijdering van vast en vloeibaar afval, inclusief gevaarlijke stoffen. Deze sector draagt bij aan het beschermen van het milieu en de volksgezondheid door middel van sanitaire voorzieningen en duurzaam afvalbeheer.

+
Branches
+
Subbranches

Winning en distributie van water

info

De branche voor Winning en distributie van water omvat alle activiteiten die betrokken zijn bij het onttrekken, zuiveren en leveren van water aan huishoudens, bedrijven en gemeenschappen. Dit omvat onder meer de exploitatie van waterbronnen, zoals grondwater, rivieren en meren, evenals de bouw en het beheer van watervoorzieningsinfrastructuur zoals waterleidingen, reservoirs en pompen. Deze branche speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de volksgezondheid en de economische ontwikkeling, omdat een betrouwbare watervoorziening essentieel is voor de meeste aspecten van het dagelijks leven.

Afvalwaterinzameling en -behandeling

info

Afvalwaterinzameling en -behandeling is een cruciale sector die zich bezighoudt met het verzamelen, transporteren en behandelen van afvalwater om het veilig terug te brengen in het milieu. Deze sector omvat diverse processen, zoals het verzamelen en transporteren van afvalwater via rioolstelsels, het zuiveren en behandelen van afvalwater om schadelijke stoffen te verwijderen en het opnieuw gebruiken of lozen van behandeld afvalwater.

Afvalinzameling en -behandeling- voorbereiding tot recycling

info

De branche van Afvalinzameling en -behandeling omvat een breed scala aan activiteiten die gericht zijn op het verzamelen, transporteren, sorteren, verwerken en recyclen van verschillende soorten afval, variërend van huishoudelijk en industrieel tot gevaarlijk en biologisch afval. Dit omvat ook de behandeling van afvalwater en de productie van energie uit afval, evenals het ontwikkelen van innovatieve methoden voor afvalbeheer en duurzame recycling.

Sanering en overig afvalbeheer

info

De branche voor Sanering en overig afvalbeheer is gericht op het veilig en efficiënt verwijderen, verwerken en recyclen van verschillende soorten afval. Deze branche omvat een breed scala aan activiteiten, zoals het schoonmaken van vervuilde grond en water, het opruimen van gevaarlijke stoffen en het beheer van afvalstromen van bedrijven en huishoudens. Het doel van deze branche is om de impact van afval op het milieu te minimaliseren en de volksgezondheid te beschermen.