Vervoer over land

info

Het Vervoer over land is een sector die zich bezighoudt met het transport van personen en goederen over de weg, het spoor, het water of de lucht.

Deze sector omvat diverse subsectoren, zoals het personenvervoer per taxi, bus, trein of tram, het goederenvervoer per vrachtwagen of trein, en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het vervoer over land is van groot belang voor de economie, omdat het zorgt voor de logistieke verbindingen tussen verschillende regio’s en landen.

Deze sector wordt ook geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en digitalisering.

Subbranches

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

Personenvervoer per spoor is openbaar vervoer waarbij passagiers met treinen over een speciaal aangelegd spoorwegnetwerk worden vervoerd.

Goederenvervoer per spoor

Goederenvervoer per spoor betreft het transporteren van goederen via treinen en spoorwegen, een belangrijke schakel in de logistieke keten voor efficiënt en duurzaam vervoer over lange afstanden.

Personenvervoer over de weg

Personenvervoer over de weg omvat het vervoer van personen via de weg in voertuigen zoals taxi’s, bussen, touringcars of limousines.

Goederenvervoer over de weg

Goederenvervoer over de weg is het transport van goederen van de ene locatie naar de andere door middel van vrachtwagens en andere voertuigen die geschikt zijn voor het vervoeren van goederen.

Transport via pijpleidingen

Transport via pijpleidingen is het verplaatsen van stoffen over lange afstanden door middel van pijpleidingen, wat efficiënt en veilig is en de impact op het milieu kan verminderen.