Payrolling (personeelsbeheer)

Payrolling (personeelsbeheer)

Payrolling (personeelsbeheer)

Payrolling is een vorm van personeelsbeheer waarbij een derde partij, de payrollonderneming, verantwoordelijk is voor het formele werkgeverschap van werknemers die door een andere organisatie worden geworven, geselecteerd en begeleid.

Het payrollbedrijf neemt daarbij alle administratieve, juridische en financiële taken op zich, zoals salarisadministratie, afdracht van sociale premies, contractbeheer en verzekeringen.

Hierdoor kan de opdrachtgever zich volledig concentreren op zijn kernactiviteiten, zonder zich zorgen te hoeven maken over de risico’s en verplichtingen van het werkgeverschap.

Payrolling is een bedrijfsmodel waarbij een bedrijf haar personeel uitbesteedt aan een payrollbedrijf. Het payrollbedrijf neemt het juridisch werkgeverschap over en wordt verantwoordelijk voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het verwerken van salarissen en het afdragen van sociale premies en belastingen. Het bedrijf blijft echter verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en werkzaamheden van haar personeel.

De payrollingbranche is de afgelopen jaren enorm gegroeid in Nederland. In 2021 waren er meer dan 1.000 payrollbedrijven actief in Nederland en de branche heeft in totaal meer dan 200.000 werknemers in dienst. Dit komt omdat veel bedrijven kiezen voor payrolling als oplossing voor hun personeelsbeheer. Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven kiezen voor payrolling.

Een van de belangrijkste redenen is dat het payrollbedrijf verantwoordelijk wordt voor alle juridische en administratieve werkzaamheden rondom het personeel. Het bedrijf kan zich hierdoor volledig focussen op haar kernactiviteiten en hoeft geen tijd en energie te steken in het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het verwerken van salarissen en het afdragen van sociale premies en belastingen. Dit zorgt voor een flinke vermindering van de administratieve lasten en kan leiden tot een kostenbesparing.

Een andere reden waarom bedrijven kiezen voor payrolling is de flexibiliteit die het biedt. Bedrijven kunnen op deze manier gemakkelijk en snel hun personeelsbestand aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en seizoensgebonden drukte. Het payrollbedrijf is namelijk verantwoordelijk voor het opstellen van de arbeidsovereenkomsten en kan deze gemakkelijk aanpassen of beëindigen als dat nodig is.

Payrolling biedt ook voordelen voor de werknemers. Zij hebben namelijk meer zekerheid en stabiliteit dan wanneer ze via een uitzendbureau zouden werken. Ze zijn namelijk in dienst bij het payrollbedrijf en hebben daardoor recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en -bescherming als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf. Daarnaast worden de salarissen en sociale premies altijd op tijd en correct betaald, omdat het payrollbedrijf hiervoor verantwoordelijk is.

Er zijn echter ook nadelen aan payrolling. Een van de belangrijkste nadelen is dat het payrollbedrijf weliswaar verantwoordelijk is voor het juridisch werkgeverschap, maar dat het bedrijf zelf verantwoordelijk blijft voor de dagelijkse aansturing en werkzaamheden van haar personeel. Dit kan leiden tot onduidelijkheid en conflicten over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Een ander nadeel is dat payrolling duurder kan zijn dan het in dienst nemen van eigen personeel. Bedrijven moeten namelijk niet alleen betalen voor de diensten van het payrollbedrijf, maar ook voor de salarissen en sociale premies van hun personeel. Dit kan in sommige gevallen leiden tot hogere kosten dan wanneer het bedrijf zelf het personeel in dienst zou nemen. Ook kunnen er extra kosten ontstaan als het payrollbedrijf bijvoorbeeld gebruik maakt van een eigen cao of als er sprake is van toeslagen voor bijvoorbeeld overwerk of onregelmatige diensten.

Een ander nadeel van payrolling is dat het voor sommige werknemers kan leiden tot een gevoel van onzekerheid. Dit komt doordat ze niet rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waarvoor ze werken, maar bij het payrollbedrijf. Dit kan leiden tot een gebrek aan betrokkenheid bij het bedrijf en de bedrijfscultuur.

Ook kan payrolling in sommige gevallen leiden tot een verstoring van de arbeidsmarkt. Dit komt doordat bedrijven die gebruik maken van payrolling vaak minder geneigd zijn om eigen personeel in dienst te nemen. Hierdoor kan er een grotere vraag ontstaan naar flexibele arbeidskrachten en uitzendkrachten, wat weer kan leiden tot meer concurrentie en lagere lonen voor deze groepen.

De Nederlandse overheid heeft in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van payrolling te beperken. Zo heeft de overheid in 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd, waardoor payrolling meer lijkt op gewoon uitzenden. Dit heeft onder andere geleid tot een verplichting voor payrollbedrijven om werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waarvoor ze werken.

Ook heeft de overheid de mogelijkheid tot zogenaamde ‘draaideurconstructies’ beperkt. Dit zijn constructies waarbij werknemers na afloop van een tijdelijk contract via een payrollbedrijf worden ingezet om vervolgens weer terug te keren bij het bedrijf waarvoor ze werkten. Door deze constructies te beperken, wordt voorkomen dat werknemers via payrolling worden ingezet om de kosten en risico’s van vast personeel te vermijden.

Al met al heeft payrolling zowel voor- als nadelen voor bedrijven en werknemers. Bedrijven kunnen profiteren van de flexibiliteit en vermindering van administratieve lasten, terwijl werknemers meer zekerheid en stabiliteit hebben dan bij uitzenden. Wel moet er rekening worden gehouden met de extra kosten en de mogelijke verstoring van de arbeidsmarkt. De Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van payrolling te beperken en ervoor te zorgen dat werknemers via deze constructie niet worden benadeeld ten opzichte van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waarvoor ze werken.