Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

info

De branche van de Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht omvat bedrijven die zich bezighouden met de opwekking, transmissie, distributie en verkoop van elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht aan particuliere, commerciële en industriële klanten.

Deze branche is van cruciaal belang voor de werking van moderne samenlevingen en speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van verschillende economische sectoren.

Subbranches

Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

De branche van de Productie van elektriciteit, transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas omvat het opwekken, transporteren en leveren van deze energiebronnen aan eindgebruikers.

Productie van aardgas

De branche voor de Productie van aardgas omvat het winnen en verwerken van aardgas uit ondergrondse gasvelden, en het transporteren ervan naar de markt.

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

De branche van Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht omvat bedrijven die stoom opwekken en gekoelde lucht produceren en leveren aan commerciële, industriële en residentiële klanten.