Overige dienstverlening

Overige dienstverlening

QUARTAIRE SECTOR

De branche Overige dienstverlening omvat een breed scala aan diensten die niet direct onder andere specifieke sectoren vallen. Deze diensten kunnen variëren van persoonlijke en huishoudelijke diensten tot gespecialiseerde professionele diensten en ondersteunende activiteiten. Voorbeelden van diensten in deze branche zijn reparatie van huishoudelijke apparaten, fotografie, schoonmaakdiensten, dierenverzorging, beveiliging en diverse consultancy diensten.

Branches
Subbranches

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

info

De branche van Levensbeschouwelijke en politieke organisaties omvat een brede waaier van groeperingen die zich inzetten voor verschillende levensbeschouwelijke, politieke, maatschappelijke en ideële doeleinden. Hieronder vallen onder andere politieke partijen, religieuze organisaties, filosofische genootschappen, spirituele bewegingen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en hobbyclubs. Deze organisaties trachten vaak de belangen te behartigen van hun achterban, en streven er soms naar om veranderingen aan te brengen in de maatschappij. Dit kan variëren van het verbeteren van de leefomstandigheden van bepaalde groepen, het opkomen voor bepaalde rechten of het promoten van bepaalde waarden of normen.

Reparatie van computers en consumentenartikelen

info

De branche voor Reparatie van computers en consumentenartikelen omvat een breed scala aan diensten die gericht zijn op het herstellen en onderhouden van elektronische apparaten die door consumenten worden gebruikt. Hierbij kan worden gedacht aan computers, laptops, tablets, smartphones, televisies, audioapparatuur en andere huishoudelijke apparaten. Reparatie- en onderhoudsdiensten kunnen variëren van het oplossen van softwareproblemen en hardwarefouten tot het vervangen van onderdelen en het upgraden van systemen. Professionals in deze branche kunnen werkzaam zijn in gespecialiseerde reparatiewinkels, als onafhankelijke reparatie-experts of als onderdeel van de dienstverlening van fabrikanten of leveranciers.

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

info

De branche van Wellness en overige dienstverlening omvat een breed scala aan bedrijven die zich richten op het bevorderen van het welzijn van mensen, zowel fysiek als mentaal. Hieronder vallen onder andere spa’s, sport- en fitnesscentra, gezondheids- en voedingswinkels, alternatieve geneeswijzen, coaching en counseling en persoonlijke ontwikkeling.