Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

info

De branche van het Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen omvat de overheidsorganen en -instanties die verantwoordelijk zijn voor het bestuur en de regelgeving van een land of regio, inclusief de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Het omvat ook diensten zoals politie, brandweer, gezondheidszorg en onderwijs, die door de overheid worden geleverd, en sociale verzekeringen zoals pensioenen, ziektekostenverzekeringen en werkloosheidsuitkeringen.

Subbranches

Openbaar bestuur

Het openbaar bestuur is de branche die verantwoordelijk is voor het besturen en regelen van publieke zaken op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Overheidsdiensten

Overheidsdiensten omvatten de activiteiten die door de overheid worden uitgevoerd om openbare goederen en diensten te leveren aan burgers en bedrijven, zoals rechtshandhaving, gezondheidszorg en onderwijs.

Verplichte sociale verzekeringen

Verplichte sociale verzekeringen zijn programma’s die werknemers en hun gezinnen beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekte, ouderdom en overlijden.