Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

QUARTAIRE SECTOR

De branche van Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen omvat een breed scala aan activiteiten die gericht zijn op het besturen en organiseren van de samenleving. Deze sector zorgt voor het uitvoeren van wetten, regelgeving en beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsook voor het bieden van publieke diensten en sociale zekerheid aan burgers. Overheidsdiensten kunnen variëren van onderwijs en gezondheidszorg tot defensie en infrastructuur, terwijl verplichte sociale verzekeringen gericht zijn op het bieden van financiële bescherming en ondersteuning aan burgers tijdens periodes van werkloosheid, ziekte of ouderdom.

Branche
Subbranches

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

info

De branche van het Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen omvat de overheidsorganen en -instanties die verantwoordelijk zijn voor het bestuur en de regelgeving van een land of regio, inclusief de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Het omvat ook diensten zoals politie, brandweer, gezondheidszorg en onderwijs, die door de overheid worden geleverd, en sociale verzekeringen zoals pensioenen, ziektekostenverzekeringen en werkloosheidsuitkeringen.