Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

info

De branche Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht omvat alle activiteiten die verband houden met de productie, verwerking en distributie van landbouwproducten, de jacht op wild en de dienstverlening die nodig is om deze activiteiten uit te voeren.

Tot de landbouwactiviteiten behoren onder andere het telen van gewassen en het fokken van vee, terwijl de dienstverlening voor de landbouw en jacht zich richt op het verlenen van ondersteuning en advies aan boeren en jagers, evenals op de verkoop van apparatuur en materialen die nodig zijn voor deze activiteiten.

Subbranches

Teelt van eenjarige gewassen

De branche ‘Teelt van eenjarige gewassen’ omvat de teelt van planten en gewassen die hun levenscyclus binnen één groeiseizoen voltooien.

Teelt van meerjarige gewassen

De branche van de teelt van meerjarige gewassen omvat het kweken en oogsten van planten die langer dan twee jaar leven, zoals fruitbomen en struiken.

Teelt van sierplanten

De teelt van sierplanten houdt zich bezig met het kweken en verkopen van planten die hoofdzakelijk voor decoratieve doeleinden worden gebruikt.

Fokken en houden van dieren

De branche van het fokken en houden van dieren omvat het fokken en verzorgen van huisdieren en landbouwhuisdieren voor commerciële doeleinden, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fokdieren en het waarborgen van dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Akker- en-of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

Deze branche combineert akker- en tuinbouw met het fokken en houden van dieren om voedsel en andere producten te produceren.

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

De dienstverlening voor de landbouw in de sector van behandeling van gewassen en zaden na de oogst omvat activiteiten zoals reiniging, sorteren, verpakken, opslaan en transporteren van gewassen en zaden.

Jacht

De jachtbranche omvat alle activiteiten gerelateerd aan jacht, inclusief verkoop, verhuur en bouw van jachten, jachttochten en -excursies, jachthavens en -clubs en jachtverzekeringen.