Landbouw, bosbouw en visserij

Landbouw, bosbouw en visserij

Primaire Sector

De branche Landbouw, bosbouw en visserij omvat een breed scala aan activiteiten die gericht zijn op het cultiveren, beheren en oogsten van natuurlijke hulpbronnen. Deze sector speelt een cruciale rol in de wereldeconomie en het dagelijkse leven van miljarden mensen, door het leveren van voedsel, grondstoffen en duurzame energiebronnen. Met technologische innovaties en duurzame landbouwpraktijken heeft deze branche nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor efficiëntie, milieubescherming en economische groei.

Branches
Subbranches

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

info

De branche Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht omvat alle activiteiten die verband houden met de productie, verwerking en distributie van landbouwproducten, de jacht op wild en de dienstverlening die nodig is om deze activiteiten uit te voeren. Tot de landbouwactiviteiten behoren onder andere het telen van gewassen en het fokken van vee, terwijl de dienstverlening voor de landbouw en jacht zich richt op het verlenen van ondersteuning en advies aan boeren en jagers, evenals op de verkoop van apparatuur en materialen die nodig zijn voor deze activiteiten.

Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

info

De bosbouwsector omvat alle activiteiten die gerelateerd zijn aan het beheer, de exploitatie en de bescherming van bossen. Dit omvat bijvoorbeeld het aanplanten van nieuwe bomen, het oogsten van hout voor gebruik in de houtindustrie en de productie van papier en pulp, het uitvoeren van bosbouwkundig onderzoek en het toezicht houden op de gezondheid van bossen. Daarnaast biedt de sector ook diensten aan, zoals de verkoop van hout en houtproducten, het aanleggen van wegen en paden in bossen en het organiseren van jachtpartijen.

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

info

De visserij- en kwekerijbranche is een belangrijke sector in de voedselindustrie, die zich bezighoudt met het vangen en kweken van verschillende soorten vis en schaaldieren. De sector omvat een breed scala aan activiteiten, waaronder de commerciële visserij op open zee, de aquacultuur van vis- en schaaldieren in gesloten wateren, en de verwerking en distributie van vis- en schaaldieren voor consumptie.