Natuursteenbewerking

Natuursteenbewerking

Natuursteenbewerking

Natuursteenbewerking is een ambachtelijke branche waarbij ruwe stenen worden verwerkt tot eindproducten zoals vloertegels, keukenbladen, grafstenen, beelden en monumenten.

Het proces omvat het selecteren van de juiste stenen, het zagen, slijpen, polijsten en graveren van de steen tot de gewenste vorm en afwerking.

Natuursteen is een duurzaam materiaal met een unieke uitstraling en kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

Natuursteenbewerking vereist vakmanschap en precisie om tot een hoogwaardig en esthetisch resultaat te komen.

Natuursteenbewerking is een branche in Nederland die zich bezighoudt met het bewerken van natuursteen. Deze branche is van groot belang voor de Nederlandse bouwsector, omdat natuursteen een belangrijk bouwmateriaal is. Natuursteen wordt gebruikt voor de bouw van onder andere gevels, vloeren, trappen en dorpels. Natuursteenbewerking is dan ook een vakmanschap dat vereist is voor de vervaardiging van deze bouwmaterialen. In dit artikel zullen we een gedetailleerde omschrijving geven van de Nederlandse Branche Natuursteenbewerking.

Geschiedenis van natuursteenbewerking

Natuursteenbewerking heeft een lange geschiedenis. Al sinds de oudheid wordt natuursteen gebruikt voor de bouw van monumentale gebouwen en sculpturen. In Nederland begon de natuursteenbewerking pas in de Middeleeuwen. Toen werden er in Nederland vooral kerken en kloosters gebouwd van natuursteen. De kennis van het bewerken van natuursteen werd doorgegeven van meester op leerling. Dit zorgde ervoor dat de kennis en vaardigheden van de natuursteenbewerking door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven.

Vanaf de 19e eeuw nam de vraag naar natuursteen sterk toe. Dit had te maken met de industrialisatie en de groei van de steden. Natuursteen werd veel gebruikt voor de bouw van monumentale gebouwen, maar ook voor straatmeubilair en monumenten. De natuursteenbewerking werd in deze periode steeds verder geprofessionaliseerd. Er werden nieuwe machines en technieken ontwikkeld die het bewerken van natuursteen efficiënter maakten. Ook werden er nieuwe soorten natuursteen ontdekt en geïmporteerd uit andere landen.

In de 20e eeuw nam de vraag naar natuursteen verder toe. Natuursteen werd steeds vaker gebruikt voor de bouw van woningen en kantoren. Ook werden er steeds meer toepassingen gevonden voor natuursteen, zoals keukenbladen en grafmonumenten. Tegenwoordig is natuursteen een belangrijk bouwmateriaal dat veel gebruikt wordt in Nederland.

Soorten natuursteen

Er zijn veel verschillende soorten natuursteen. Elke steensoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Enkele voorbeelden van natuursteensoorten zijn:

 • Marmer: Marmer is een kalksteen die ontstaat uit sedimenten van kalkrijk water. Marmer heeft een kenmerkende glans en wordt veel gebruikt voor beeldhouwwerken, vloeren en trappen.
 • Graniet: Graniet is een stollingsgesteente dat ontstaat door het stollen van magma. Graniet is hard en slijtvast en wordt veel gebruikt voor gevels, vloeren en keukenbladen.
 • Belgisch hardsteen: Belgisch hardsteen is een kalksteen die veel gebruikt wordt voor trappen, vloeren en dorpels. Belgisch hardsteen heeft een blauwgrijze kleur en wordt gekenmerkt door zijn fossielen.
 • Travertin: Travertin is een kalksteen die ontstaat door het neerslaan van calciumcarbonaat uit water. Travertin heeft een poreuze structuur en een warme uitstraling. Het wordt veel gebruikt voor vloeren, wandbekleding en terrassen.
 • Leisteen: Leisteen is een metamorf gesteente dat ontstaat uit klei. Leisteen heeft een donkere kleur en wordt veel gebruikt voor daken, gevels en vloeren.
 • Kwartsiet: Kwartsiet is een metamorf gesteente dat ontstaat uit zandsteen. Kwartsiet is hard en slijtvast en wordt veel gebruikt voor vloeren en gevels.
 • Zandsteen: Zandsteen is een sedimentgesteente dat ontstaat uit samengeperst zand. Zandsteen heeft een warme uitstraling en wordt veel gebruikt voor gevels en vloeren.

Naast deze bekende natuursteensoorten zijn er nog vele andere soorten natuursteen beschikbaar. Elke steensoort heeft zijn eigen eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Het is belangrijk om bij het kiezen van natuursteen rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de steen en de toepassing waarvoor deze gebruikt gaat worden.

Natuursteenbewerkingstechnieken

Natuursteenbewerking is een vakmanschap dat vereist is voor de vervaardiging van bouwmaterialen van natuursteen. Er zijn verschillende technieken die gebruikt worden voor de bewerking van natuursteen. Enkele voorbeelden van natuursteenbewerkingstechnieken zijn:

 • Zagen: Zagen is een veelgebruikte techniek voor het op maat maken van natuursteen. Er wordt gebruik gemaakt van zaagmachines met diamantzaagbladen.
 • Schuren: Schuren is een techniek waarmee de ruwe oppervlakte van natuursteen glad gemaakt wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van schuurmachines met schuurpads.
 • Polijsten: Polijsten is een techniek waarmee natuursteen een glanzende afwerking krijgt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van polijstmachines met polijstschijven.
 • Stralen: Stralen is een techniek waarmee de oppervlakte van natuursteen ruw gemaakt wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van straalmachines met grit.
 • Hakken: Hakken is een techniek waarmee de natuursteen bewerkt wordt met hamers en beitels. Hiermee kunnen bijvoorbeeld reliëfs in de steen aangebracht worden.
 • Graveren: Graveren is een techniek waarmee de natuursteen bewerkt wordt met graveerapparatuur. Hiermee kunnen bijvoorbeeld teksten en afbeeldingen in de steen aangebracht worden.

Elke natuursteenbewerkingstechniek heeft zijn eigen specifieke toepassingsmogelijkheden en effecten op de natuursteen. Het is belangrijk om de juiste techniek te kiezen voor de gewenste toepassing.

Duurzaamheid in natuursteenbewerking

Duurzaamheid is een belangrijk aspect van natuursteenbewerking. Natuursteen is een duurzaam bouwmateriaal dat lang meegaat en weinig onderhoud vereist. Door natuursteen te bewerken met duurzame technieken en te kiezen voor duurzame natuursteenbewerkingsbedrijven, kan de duurzaamheid van natuursteen nog verder verbeterd worden.

Een belangrijk aspect van duurzaamheid in natuursteenbewerking is het verminderen van de milieubelasting van het productieproces. Bij het winnen en bewerken van natuursteen kan er namelijk sprake zijn van milieubelasting. Er worden fossiele brandstoffen gebruikt bij het winnen en transporteren van de steen en er kunnen schadelijke stoffen vrijkomen bij het bewerken van de steen.

Duurzame natuursteenbewerkingsbedrijven proberen deze milieubelasting te verminderen door bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzame energiebronnen, het verminderen van afval en het kiezen van duurzame transportmethoden. Daarnaast wordt er gelet op de herkomst van de natuursteen en wordt er gezocht naar manieren om de natuursteenwinning en -bewerking zo duurzaam mogelijk te maken.

Naast de duurzaamheid van het productieproces, is ook de duurzaamheid van het eindproduct belangrijk. Natuursteen is van nature al duurzaam en gaat lang mee. Het is echter belangrijk om het onderhoud van natuursteen ook op een duurzame manier uit te voeren. Door het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en het verminderen van het gebruik van water bij het onderhoud, kan de duurzaamheid van natuursteen verder verbeterd worden.

Toekomst van natuursteenbewerking

De toekomst van natuursteenbewerking ziet er veelbelovend uit. Natuursteen blijft een populair bouwmateriaal en de vraag naar natuursteen zal naar verwachting blijven toenemen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de bouwsector, wat ook bij natuursteenbewerking tot uiting komt.

In de toekomst zal er waarschijnlijk meer aandacht komen voor de duurzaamheid van het productieproces en het onderhoud van natuursteen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot meer gebruik van duurzame energiebronnen en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Ook zal er waarschijnlijk meer gebruik gemaakt worden van nieuwe technologieën en innovaties in de natuursteenbewerking. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het gebruik van lasers om natuursteen te bewerken en wordt er gezocht naar manieren om natuursteen sneller en efficiënter te bewerken.

Conclusie

Natuursteenbewerking is een belangrijke branche in Nederland die zich bezighoudt met het bewerken van natuursteen. Natuursteen is een duurzaam bouwmateriaal dat veel gebruikt wordt in de bouwsector. Er zijn veel verschillende soorten natuursteen en elke soort heeft zijn eigen eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Er worden verschillende technieken gebruikt voor de bewerking van natuursteen, waarbij het belangrijk is om de juiste techniek te kiezen voor de gewenste toepassing. Duurzaamheid is een belangrijk aspect van natuursteenbewerking en er wordt steeds meer aandacht besteed aan het verminderen van de milieubelasting van het productieproces en het onderhoud van natuursteen.

De toekomst van natuursteenbewerking ziet er veelbelovend uit, waarbij er waarschijnlijk meer aandacht zal komen voor duurzaamheid en innovatie. Het blijft echter van belang om de kennis en vaardigheden van natuursteenbewerking te blijven doorgeven, zodat dit vakmanschap ook in de toekomst behouden blijft.

Als klant is het belangrijk om bij het kiezen van natuursteenbewerkingsbedrijven te letten op de duurzaamheid van het productieproces en de herkomst van de natuursteen. Door te kiezen voor duurzame natuursteen en duurzame technieken draag je bij aan een beter milieu en een duurzame toekomst.

Al met al is natuursteenbewerking een belangrijke branche in Nederland met een lange geschiedenis en een veelbelovende toekomst. Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen prachtige bouwmaterialen van natuursteen worden gemaakt, die niet alleen duurzaam zijn, maar ook een unieke uitstraling hebben.