Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

info

De branche Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik omvat alle activiteiten waarbij particuliere huishoudens goederen en diensten produceren voor eigen gebruik, maar waarbij de producten niet direct worden verkocht aan derden.

Dit kan variëren van het verbouwen van groenten in de eigen moestuin tot het maken van kleding of het bieden van oppas- of schoonmaakdiensten aan familie en vrienden.

Dit soort activiteiten wordt vaak aangeduid als ‘informele economie’ omdat ze zich buiten het officiële circuit van gereguleerde economische activiteiten bevinden.

Hoewel deze activiteiten geen directe economische waarde creëren, dragen ze wel bij aan de sociale cohesie van gemeenschappen en bieden ze huishoudens een manier om zelfredzaam te zijn.

Subbranches

Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

De branche Niet-gespecificeerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik omvat de activiteiten van huishoudens die producten produceren voor hun eigen gebruik, zoals het verbouwen van groenten, het maken van kleding of meubels.

Niet-gespecificeerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

Deze branche omvat diensten die worden geleverd door particuliere huishoudens voor persoonlijk gebruik, zoals koken, schoonmaken en zorgtaken.