Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

QUARTAIRE SECTOR

De branche Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik omvat de activiteiten waarbij huishoudens personeel in dienst nemen voor huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, koken en kinderopvang. Daarnaast houdt deze branche zich bezig met de niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik, zoals het verbouwen van voedsel en het genereren van energie.

Branches
Subbranches

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

info

In de branche van Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel gaat het om de dienstverlening die particulieren aanbieden aan huishoudens voor huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, koken, wassen, strijken, boodschappen doen en andere taken. Huishoudelijk personeel kan in verschillende hoedanigheden worden ingehuurd, zoals op parttime, fulltime of freelance basis. Deze branche is van oudsher voornamelijk gericht op vrouwen en is vaak een belangrijk onderdeel van de informele economie.

Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

info

De branche Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik omvat alle activiteiten waarbij particuliere huishoudens goederen en diensten produceren voor eigen gebruik, maar waarbij de producten niet direct worden verkocht aan derden. Dit kan variëren van het verbouwen van groenten in de eigen moestuin tot het maken van kleding of het bieden van oppas- of schoonmaakdiensten aan familie en vrienden. Dit soort activiteiten wordt vaak aangeduid als ‘informele economie’ omdat ze zich buiten het officiële circuit van gereguleerde economische activiteiten bevinden. Hoewel deze activiteiten geen directe economische waarde creëren, dragen ze wel bij aan de sociale cohesie van gemeenschappen en bieden ze huishoudens een manier om zelfredzaam te zijn.