Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

info

De branche Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting omvat instellingen die 24-uurs zorg bieden aan mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen.

Deze zorg kan variëren van intensieve medische zorg tot hulp bij dagelijkse taken en sociale ondersteuning. Voorbeelden van instellingen zijn verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra en psychiatrische instellingen.

Het personeel in deze instellingen bestaat uit zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen en sociaal werkers.

Subbranches

Verpleeghuizen

Verpleeghuizen zijn zorginstellingen die langdurige zorg bieden aan ouderen en andere kwetsbare groepen die niet meer in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen.

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

De branche van huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten biedt residentiële en dagprogramma’s aan om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen, zoals woonvoorzieningen, begeleid wonen en dagopvang.

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

De branche van huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen biedt huisvesting en zorg aan ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare groepen.

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting biedt opvang en ondersteuning aan mensen die om verschillende redenen niet thuis kunnen wonen.