Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

info

De branche van Verzekeringen en pensioenfondsen biedt financiële bescherming tegen risico’s zoals ziekte, ongevallen, brand en diefstal, evenals pensioenplannen die werknemers voorzien van een inkomen na pensionering.

Verzekeringsmaatschappijen bieden verschillende soorten verzekeringen, zoals levensverzekeringen, autoverzekeringen, gezondheidsverzekeringen en huisverzekeringen.

Pensioenfondsen beheren geld dat door werknemers en werkgevers is ingelegd om een pensioeninkomen te bieden wanneer ze stoppen met werken.

Deze branche heeft een belangrijke rol in het beschermen van mensen tegen financiële verliezen en het bieden van zekerheid voor de toekomst.

Subbranches

Verzekeringen (geen herverzekering)

De verzekeringsbranche biedt financiële bescherming en risicobeheer tegen verliezen en schade door onverwachte gebeurtenissen.

Herverzekering

Herverzekering is een bedrijfstak waarbij verzekeraars hun risico’s delen met andere verzekeraars om financiële stabiliteit te waarborgen.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen beheren pensioenvermogens en betalen pensioenen uit aan deelnemers na hun pensionering, waardoor werknemers in staat zijn een pensioen op te bouwen tijdens hun werkzame leven.