Hoe je de waarde van je bedrijf kunt bepalen

Categorie :

Financiële Educatie

Share This :

Als ondernemer weet je dat je bedrijf je levenswerk is, en je hebt waarschijnlijk veel tijd en energie geïnvesteerd om het te laten groeien. Maar hoe kun je nu de waarde van jouw bedrijf bepalen? Of je nu overweegt om je bedrijf te verkopen, financiering zoekt of gewoon nieuwsgierig bent, het is belangrijk om te weten hoeveel jouw bedrijf waard is. In dit artikel ontdek je verschillende methoden om de waarde van jouw bedrijf te bepalen en welke factoren hierbij een rol spelen.

1. De boekwaarde

Een van de meest eenvoudige manieren om de waarde van jouw bedrijf te bepalen, is door te kijken naar de boekwaarde. Dit is de waarde van alle bezittingen (activa) min de schulden (passiva) van het bedrijf. Je kunt de boekwaarde vinden op de balans van je bedrijf. Hoewel dit een goede indicatie kan geven van de waarde, is het belangrijk om te beseffen dat het niet de volledige waarde van je bedrijf vertegenwoordigt. De boekwaarde houdt namelijk geen rekening met zaken als goodwill, groeipotentieel en het klantenbestand.

2. De intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde van een bedrijf is de waarde van alle toekomstige kasstromen die het bedrijf zal genereren, contant gemaakt naar vandaag. Om de intrinsieke waarde te bepalen, moet je inschatten hoeveel winst het bedrijf de komende jaren zal maken. Vervolgens bereken je de contante waarde van deze winsten door ze te verdisconteren met een rentepercentage, meestal de risicovrije rente plus een risicopremie.

De intrinsieke waarde is een goede methode om de waarde van je bedrijf te bepalen als het stabiele inkomsten heeft en er een redelijke inschatting kan worden gemaakt van de toekomstige kasstromen. Houd er echter rekening mee dat deze methode sterk afhankelijk is van de aannames die je maakt over de toekomstige winsten en het verdisconteringspercentage.

3. De verkoopwaarde

Een andere methode om de waarde van jouw bedrijf te bepalen, is door te kijken naar vergelijkbare bedrijven die recentelijk zijn verkocht. Dit heet de verkoopwaarde of de marktwaarde. Door te kijken naar de verkoopprijs van soortgelijke bedrijven, krijg je een idee van hoeveel kopers bereid zijn te betalen voor een bedrijf zoals het jouwe.

Om de verkoopwaarde van jouw bedrijf te bepalen, zoek je eerst naar vergelijkbare bedrijven in jouw sector die onlangs zijn verkocht. Vervolgens bereken je de verhouding tussen de verkoopprijs en een financiële maatstaf, zoals de omzet ofde winst. Dit wordt ook wel de verkoopmultiple genoemd. Ten slotte vermenigvuldig je de verkoopmultiple met de overeenkomstige financiële maatstaf van jouw bedrijf om de verkoopwaarde te schatten.

Bijvoorbeeld, als je ontdekt dat vergelijkbare bedrijven in jouw branche onlangs zijn verkocht voor 2 keer hun jaarlijkse omzet, en jouw bedrijf heeft een jaaromzet van 1 miljoen euro, dan zou de geschatte verkoopwaarde van jouw bedrijf 2 miljoen euro zijn (2 x 1 miljoen euro).

Houd er rekening mee dat de verkoopwaarde sterk kan variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden en de specifieke kenmerken van de verkochte bedrijven. Het is daarom belangrijk om een reeks verkoopmultiples te onderzoeken om een realistische schatting te maken.

4. De inkomstenbenadering

De inkomstenbenadering is een waarderingsmethode die de waarde van een bedrijf bepaalt op basis van het vermogen om inkomsten te genereren. Deze methode houdt rekening met zowel de huidige als de toekomstige inkomsten van het bedrijf en verdisconteert deze naar de huidige waarde.

Om de waarde van jouw bedrijf te bepalen met de inkomstenbenadering, moet je eerst de toekomstige inkomsten van het bedrijf schatten. Dit kan door te kijken naar historische inkomsten en trends in de branche. Vervolgens bereken je de contante waarde van deze inkomsten door ze te verdisconteren met een passend rentepercentage.

De inkomstenbenadering is met name nuttig voor bedrijven met stabiele inkomsten en een voorspelbaar groeipotentieel. Het is echter belangrijk om de juiste veronderstellingen te maken bij het schatten van toekomstige inkomsten en het kiezen van een verdisconteringspercentage, aangezien deze factoren een grote invloed hebben op de uiteindelijke waardering.

5. De synergieën

Bij het bepalen van de waarde van jouw bedrijf is het ook belangrijk om rekening te houden met mogelijke synergieën. Synergieën zijn de extra waarde die kan worden gecreëerd wanneer jouw bedrijf wordt gecombineerd met een ander bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot kostenbesparingen, hogere omzet of verbeterde marktpositie.

Om de waarde van synergieën te bepalen, moet je nadenken over hoe jouw bedrijf zou passen bij potentiële kopers of partners en welke voordelen er kunnen worden behaald. Dit vereist een grondige analyse van zowel jouw bedrijf als de markt waarin je opereert.

Conclusie

Het bepalen van de waarde van jouw bedrijf is een complex proces dat afhangt van verschillende factoren en methoden. Door gebruik te maken van meerdere waarderingsmethoden en rekening te houden met zaken als groeipotentieel, synergieën en marktontwikkelingen, kun je een nauwkeuriger beeld krijgen van de waarde van jouw bedrijf.

Het is belangrijk om te onthouden dat de waarde van een bedrijf niet statisch is, maar voortdurend verandert als gevolg van interne en externe factoren. Om deze reden is het raadzaam om regelmatig de waarde van je bedrijf te herzien en te actualiseren.

Daarnaast is het verstandig om bij het waarderen van je bedrijf de hulp in te schakelen van een professionele bedrijfswaardeerder of financieel adviseur. Deze experts kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste waarderingsmethoden en het maken van realistische veronderstellingen over de toekomst van je bedrijf.

Tot slot is het cruciaal om te beseffen dat de uiteindelijke waarde van jouw bedrijf zal worden bepaald door wat kopers bereid zijn te betalen. Dit betekent dat je bij het bepalen van de waarde van jouw bedrijf niet alleen rekening moet houden met financiële cijfers en methoden, maar ook met de perceptie van potentiële kopers over jouw bedrijf en de markt waarin je opereert. Door je bedrijf op een overtuigende en aantrekkelijke manier te presenteren, kun je de kans op een succesvolle verkoop of samenwerking vergroten.

In dit artikel hebben we de volgende methoden besproken om de waarde van jouw bedrijf te bepalen:

  1. De boekwaarde: de waarde van alle bezittingen min de schulden van het bedrijf.
  2. De intrinsieke waarde: de waarde van alle toekomstige kasstromen die het bedrijf zal genereren, contant gemaakt naar vandaag.
  3. De verkoopwaarde: de waarde van het bedrijf gebaseerd op de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijven in jouw sector.
  4. De inkomstenbenadering: de waarde van het bedrijf op basis van het vermogen om inkomsten te genereren.
  5. De synergieën: de extra waarde die kan worden gecreëerd wanneer jouw bedrijf wordt gecombineerd met een ander bedrijf.

Door deze methoden te combineren en een grondige analyse uit te voeren, ben je beter in staat om de waarde van jouw bedrijf nauwkeurig te bepalen. Vergeet niet dat het waarderen van een bedrijf een doorlopend proces is en dat het belangrijk is om regelmatig de waarde van jouw bedrijf te herzien om inzicht te krijgen in de groei en ontwikkeling van je onderneming.

– advertentie –

IWC

Ook een vermelding op de Branche-Infogids?