Extraterritoriale organisaties en lichamen

Extraterritoriale organisaties en lichamen

QUARTAIRE SECTOR

Extraterritoriale organisaties en lichamen zijn internationale entiteiten die bestaan buiten de rechtsgebieden van afzonderlijke landen en werken op basis van verdragen en overeenkomsten tussen staten. Deze organisaties hebben als doel om samenwerking, vrede en ontwikkeling te bevorderen, en zijn betrokken bij een breed scala aan activiteiten zoals economische samenwerking, politieke besluitvorming, humanitaire hulp, wetenschappelijk onderzoek en culturele uitwisseling.

Branches
Subbranches

Extraterritoriale organisaties en lichamen

info

De branche Extraterritoriale organisaties en lichamen omvat organisaties die door internationale overeenkomsten zijn opgericht en die hun activiteiten buiten het grondgebied van hun oprichters uitvoeren. Dit kan variëren van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank tot diplomatieke missies en consulaten. Deze organisaties zijn vrijgesteld van belastingen en hebben immuniteit tegen strafrechtelijke vervolging en civiele rechtszaken in de gastlanden waar ze actief zijn.