Disclaimer

1. Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele inhoud en functionaliteit van Branche-Infogids (“de Website”). Door het gebruik van de Website, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de Website wordt verstrekt “zoals het is” en zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Branche-Infogids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, of het vertrouwen op de informatie die op de Website wordt gepresenteerd.

3. Inhoud van derden

De Website bevat mogelijk advertenties, informatie en links naar websites van derden. Branche-Infogids heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie die op dergelijke websites wordt verstrekt.

4. Intellectueel eigendom

Alle inhoud en materialen op de Website, met uitzondering van door gebruikers geplaatste advertenties, zijn eigendom van Branche-Infogids en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetgeving. Het kopiëren, verspreiden of gebruiken van dergelijke materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Branche-Infogids is strikt verboden.

5. Gebruik van de Website

De Website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik, zoals het opnemen van inhoud van de Website in een andere website, publicatie, of ander commercieel gebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Branche-Infogids.

6. Wijzigingen

Branche-Infogids behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om deze disclaimer regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van [Land].

8. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze disclaimer, neem dan contact op met Branche-Infogids via het contactformulier.

9. Privacybeleid

Door het gebruik van de Website gaat u akkoord met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.branche-infogids.nl/privacy-policy/. Het privacybeleid beschrijft hoe Branche-Infogids uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

10. Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Website is ook onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden, die beschikbaar zijn op [link naar gebruiksvoorwaarden]. De gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Website en de diensten die worden aangeboden.

11. Vrijwaring

U stemt ermee in om Branche-Infogids, zijn medewerkers, directeuren, partners, en licentiegevers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, uw schending van deze disclaimer, of uw schending van de rechten van derden.

12. Geen garantie

Branche-Infogids garandeert niet dat de Website ononderbroken, foutloos, veilig of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn. Het gebruik van de Website is op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om uw computer en gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging.

13. Beëindiging

Branche-Infogids behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot of gebruik van de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te beperken, indien u deze disclaimer schendt of indien Branche-Infogids redenen heeft om te geloven dat u betrokken bent bij onwettige of ongepaste activiteiten.

14. Overleving

De bepalingen van deze disclaimer, die uitdrukkelijk of naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging of beperking van uw gebruik van de Website te blijven gelden, zullen deze beëindiging of beperking overleven.

15. Gehele overeenkomst

Deze disclaimer, samen met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Branche-Infogids met betrekking tot uw gebruik van de Website. Eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen of garanties met betrekking tot dit onderwerp zijn vervangen door en samengevoegd in deze disclaimer.

Laatst bijgewerkt op: 02 maart 2023