Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

info

De Grond-, water- en wegenbouw (GWW) omvat de constructie, onderhoud en renovatie van infrastructuur zoals wegen, bruggen, tunnels, dijken, sluizen, kades, rioleringen en waterleidingen.

Het omvat ook het aanleggen van groenvoorzieningen, speelplaatsen en parkeerplaatsen. In deze branche werken verschillende specialisten zoals ingenieurs, projectmanagers, architecten, ontwerpers, bouwvakkers, machinisten, loodgieters, elektriciens en landschapsarchitecten.

Het werk kan zowel in de openbare sector als in de particuliere sector worden uitgevoerd en er wordt vaak samengewerkt met andere sectoren zoals de energie-, telecom- en transportsector.

Subbranches

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

De Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken is een branche die zich richt op het aanleggen en onderhouden van infrastructurele projecten voor transport.

Leggen van kabels en buizen

Het Leggen van kabels en buizen omvat het installeren van ondergrondse of bovengrondse leidingen voor het transport van water, gas, olie, elektriciteit, data en andere materialen.

Bouw van overige civieltechnische werken

De Bouw van complexe infrastructurele projecten die niet onder wegenbouw, waterbouw of spoorwegbouw vallen, zoals bruggen, tunnels en sluizen.