Bouwnijverheid

Bouwnijverheid

secundaire Sector

De Bouwnijverheid is een essentiële economische sector die zich bezighoudt met de ontwikkeling, constructie, renovatie en onderhoud van allerlei soorten gebouwen en infrastructuren, zoals woningen, kantoren, fabrieken, bruggen en wegen. Deze branche omvat een breed scala aan beroepen en specialisaties, zoals architecten, ingenieurs, aannemers, projectmanagers, timmerlieden, metselaars en elektriciens, die samenwerken om veilige, functionele en duurzame bouwwerken te realiseren.

Branches
Subbranches

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

info

De branche van de Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling omvat bedrijven die zich bezighouden met het ontwerp, de bouw en ontwikkeling van allerlei soorten gebouwen en infrastructuurprojecten. Dit omvat woningen, commerciële gebouwen, industriële complexen, kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen en andere soorten gebouwen. De bedrijven in deze branche hebben expertise in projectbeheer, ontwerp, engineering, bouw en installatie, en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de gehele bouwcyclus, van planning en ontwerp tot de uiteindelijke oplevering en ingebruikname van het gebouw.

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

info

De Grond-, water- en wegenbouw (GWW) omvat de constructie, onderhoud en renovatie van infrastructuur zoals wegen, bruggen, tunnels, dijken, sluizen, kades, rioleringen en waterleidingen. Het omvat ook het aanleggen van groenvoorzieningen, speelplaatsen en parkeerplaatsen. In deze branche werken verschillende specialisten zoals ingenieurs, projectmanagers, architecten, ontwerpers, bouwvakkers, machinisten, loodgieters, elektriciens en landschapsarchitecten. Het werk kan zowel in de openbare sector als in de particuliere sector worden uitgevoerd en er wordt vaak samengewerkt met andere sectoren zoals de energie-, telecom- en transportsector.

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

info

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw omvatten een breed scala aan diensten die zich richten op specifieke aspecten van de bouw, zoals het leggen van funderingen, het installeren van dakbedekking, het plaatsen van wanden en het uitvoeren van timmerwerk. Deze diensten worden uitgevoerd door vakmensen met specifieke expertise en kennis van de bouwmaterialen, technieken en gereedschappen die nodig zijn om de werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren.